Umbaumaßnahme

Isch bau mir enen neuen Aasch,
ming ahle es kapott.
Isch han en em Spegel angeluurt
und daach, do leeven Gott,
zig Johr läuf dä nu hinger mir
hätt nix gesaat und doch,
hück morgen han isch et gesinn:
ming Aasch, dä hätt e Loch.

Isch bau mir enen neuen Aasch,
dat han isch hück beschlosse.
Dat ahle Dingen han isch nu
lang genoch genosse.
Off han isch misch geschammt und wollt
misch in dr Rhing versenke,
denn isch kann maache, wat isch well,
ming Aasch, dä is am stinke.

Isch bin och ald beim Aatz gewäs,
doch dat hätt keine Nutzen.
He säät, ming Aasch wör ganit schlääch,
isch mööt en nur ens putze.
Da och noch met de Fingere rin,
dä Doof, dä es bekloppt,
isch han vum Driss die Nas jetz voll
un bau mir en neue Fott.

Advertisements